Polityka prywatności i polityka cookies

Artykuł 1. Informacje ogólne.

 1. VIZ sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych Serwisu VIZIT przez Klientów (w tym Użytkowników i Lekarzy).
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnione osoby.
 3. Serwis VIZIT realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH

Artykuł 2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis VIZIT zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.
 4. Dane podane przez Klientów w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.
 5. Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. Dane podawane przez Klientów wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i realizacji składanych przez Klientów oświadczeń, a także do celów statystycznych.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu VIZIT w tym zakresie współpracuje.
 8. Serwis VIZIT może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 9. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tych uprawnień jest realizowane poprzez wysłanie na adres [email protected] stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz poczty e-mail Klienta.
 10. Klient może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

Artykuł 3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis VIZIT korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu VIZIT i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu VIZIT. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Serwisu VIZIT pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu VIZIT korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Klienta Serwisu VIZIT (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu VIZIT ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu VIZIT stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient Serwisu VIZIT mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu VIZIT.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu VIZIT i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce prywatności.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu VIZIT. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Artykuł 4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem VIZIT oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu VIZIT nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Klienta,
  7. informacje o adresie IP.
  8. dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  9. dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Artykuł 5. Udostępnienie danych.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim - w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa - tylko za zgodą Klienta.